Konfiguracija Git-a

Nakon instalacije potrebno je konfigurisati git. U praksi to uradimo samo jednom kada instaliramo git prvi put na računaru.
Na Linux-u i Mac-u ova podešavanja često budu sređena u startu, na Windows-u moraju da se podese.

Da bi proverili trenutno stanje:

git config --list

Globalno podešavanje

Podešavanje git username-a (on će biti povezan sa svim vašim commit-ovima)

git config --global user.name "Milomir"

Provera:

git config --global user.name


Podešavanje email-a

git config --global user.email "hello@milomir.rs"

Provera:

git config --global user.email

vraća: hello@milomir.rs

Lokalno podešavanje

U praksi će retko kada biti potrebe za ovim, ali treba znati da je izvodljivo. Primer korišćenja je kada radimo više poslova pa je neophodno na svakom projektu staviti mejl adresu firme za koju radimo (milomir@firma1.com, milomir@firma2.com).

Promeniti trenutni direktorijum tako da se nađete u lokalnom repozitorijumu (folderu projekta u kome je prethodno inicijalizovan git).

git config user.name "Milomir"
git config user.email "kontakt@milomir.rs"

Ostavite komentar