Kako instalirati Git?

Git editor

Da bi se Git koristio iz komandne linije potrebno je da se preuzme (download), instalira i konfiguriše git na računaru.

Git za Linux:

 • https://git-scm.com/download/linux
 • Za linux se instalira preko komandne linije, ako se budete sreli sa njim najverovatnije će to bit Debian derivat (najpoznatiji je Ubuntu).
 • Komanda je:
sudo apt-get install git

Git za MacOS:

Git za Windows:

 • https://git-scm.com/download/windows
 • Pokrenuti instalaciju -> ispratiti korake (za stvari koje niste sigurni šta znače ostavite default-ne opcije).
 • Na Windows-u će biti instaliran Git Bash program (izgleda isto kao konzola na Linux-u/Mac-u), to je jedina razlika, sve naredne komande će biti identične kao Linux-u/Mac-u.

PROVERA:

 • Da bi proverili da li je git instaliran iz terminala (na Windows-u iz Git Bash programa) pozovemo komandu:
 which git
 • ona bi trebalo da vrati putanju gde je instaliran git
 • primer: /usr/bin/git
git --version
 • treba da vrati verziju git-a
 • primer: git version 2.7.4

Ostavite komentar