Osnovno korišćenje Git-a

Git editor

git status        ->  prikazuje trenutni status između ova tri nivoa

git add naziv_fajla        -> dodajemo fajl u Staging Index

git add .                -> dodajemo sve fajlove iz working directory u Staging index

git commit -m „poruka“ -> commit-ujemo sve fajlove iz staging index-a u repozitorijum

remote repository -> u našem slučaju je to GitHub

da bi radili sa remote repozitorijumom potrebno je da tekućem projektu kažemo sa kojim remote repositorijumom treba da se sinhronizuje

Na GitHub-u kada se klikne da na dugme ‘Clone or Download’ dobije jedinstveni url do vašeg projekta, taj link treba kopirati i zatim na svom računaru pozvati komandu:

 git remote add origin https://github.com/vas-nalog/naziv-projekta.git

 git push -u origin master        -> prvo slanje (push) commit-ova koji se nalaze u lokalnom repozitorijumu na remote repozitorijum

 svaki naredni put će biti dovoljno samo

 git push

za obrnut proces, dohvatanje commit-ova sa remote repozitorijuma na lokalni koristimo

 git pull

Ostavite komentar